Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu - Straży Pożarnej. Centrala SSP może uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące.

Konwencjonalny system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest dla małych i średnich obiektów. Identyfikacja miejsca powstania pożaru w tym systemie możliwa jest z dokładnością do linii dozorowej, na której zainstalowane są czujki pożarowe.

Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożarowej ma na celu możliwie wczesne wykrycie, oraz sygnalizowanie pożaru i alarmowanie w fazie jego powstania, w celu podjęcia określonych działań, takich jak: ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej poprzez systemy transmisji alarmu i wreszcie rozpoczęcie automatycznego procesu gaszenia. Aby możliwa była realizacja powyższych zadań konieczne jest zastosowanie specjalnych elementów detekcyjnych w postaci czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, elementów wykonawczych (sterujących), elementów monitorujących działanie urządzeń oraz ich wzajemne połączenie i odpowiednie oprogramowanie. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną najczęściej spotykane elementy detekcyjne stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej.

Adresowalny system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest do zabezpieczenia obiektów o różnej wielkości, o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Jest to system adresowalny, umożliwiający identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Jednocześnie na wyświetlaczu centrali SAP ukazuje się nazwa pomieszczenia.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?